Toetsing en accreditatie

Tentaminering

Februari 2019:
Tentamen anatomie/fysiologie en een tentamen pathologie

Mei 2019:
Tentamen anatomie/fysiologie

Juni 2019:
Tentamen pathologie

Naast de tentamens houden de studenten voor pathologie enkele presentaties en leveren zij een aantal thuisopdrachten in.

Beoordeling

De vakken anatomie/fysiologie en het vak pathologie worden afzonderlijk beoordeeld. Per onderdeel geldt:

  • minimaal een 5, anders verplicht herkansen
  • tussen 5 en 5,4 mag je herkansen

Het eindcijfer dient in ieder geval per vak gemiddeld tenminste een 5,5 te zijn. Dan pas ontvang je het diploma ‘Opleiding reguliere Medische Basiskennis’ van de HVNA en het diploma van CPION. Herkansing is mogelijk op het eerstvolgende geplande tentamenmoment.

Vrijstelling

Vrijstellingen worden verleend op basis van eerder verworven kwalificaties. Neem hiervoor contact met ons op.

CPION-geregistreerd

De opleiding Medische Basiskennis aan de HVNA is geaccrediteerd door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Dit betekent dat je na afronding van de opleiding Medische Basiskennis een diploma van CPION ontvangt en opgenomen wordt in het arbituriëntenregister. Je voldoet hiermee aan de eisen van de zorgverzekeraars.

Erkenning door beroepsverenigingen

De beroepsverenigingen de VNT, de NWP, de NVKH, de ZHONG, de MBOG, de LVNG, de BvK, de BATC, de KTNO, VBAG, VIV, FONG en de FAGT hebben de opleiding al 20 jaar erkend.

Accreditatie: CRKBO-geregistreerd

De opleiding MBK is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De registratie heeft betrekking op onze kwaliteitsprocedures zoals criteria voor onze docenten, het curriculum, de lesplannen, evaluatie van studenten en docenten, studentenbegeleiding, duidelijke eindtermen en examenreglement, klachtenprocedure en heldere informatie op de website. Deze certificering toont de kwaliteitszekerheid aan voor onze studenten en docenten.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de HVNA. Vul onderstaand formulier in of stuur een e-mail naar info@hvna-opleidingen.nl. Het secretariaat is ook bereikbaar op telefoonnummer 026-3231182.

Contactformulier

Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.
Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer (indien je gebeld wilt worden)
Bericht *