Over ons

HVNA-opleidingen verzorgt al ruim 20 jaar de eenjarige opleiding Medische Basiskennis voor (paramedisch) therapeuten. Daarnaast bieden wij een vijfjarige opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut en klassiek homeopaat aan. Ook voor diverse nascholingen kun je bij ons terecht.

Wij zijn ervan overtuigd dat de positie van het CAM-veld versterkt wordt door goed onderwijs. Wij zorgen voor een goede basis zodat therapeuten op professionele en verantwoorde wijze hun vak kunnen uitoefenen.

De kwaliteit van onze opleiding vind je overal in terug: didactisch geschoolde hbo-docenten met ruime praktijkervaring, veel contacturen waardoor je een hoog leerrendement hebt én er is veel aandacht voor jou als student.

Wil je meer weten over de vijfjarige opleiding voor Natuurgeneeskunde en Klassieke homeopathie? Kijk dan op onze website: www.hvna-opleidingen.nl.

Onze docenten

Toine KorthoutToine Korthout (pathologie)

Toine Korthout (1961) behaalde in 1983 het diploma van de (toen nog driejarige dagopleiding) Nederlandse Akademie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum. In dat jaar startte hij zijn praktijk voor natuurgeneeskunde en startte een jaar later de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg (tegenwoordig Universiteit Maastricht). Daar behaalde hij in 1991 het artsendiploma. Aan deze universiteit heeft hij als student volop ervaring opgedaan met probleemgeoriënteerd onderwijs. In 1996 behaalde hij het NAAV-C-diploma van de acupunctuuropleiding voor artsen van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. In 2012 behaalde hij, samen met collega’s HVNA-docenten het certificaat Pedagogisch-Didactische Bekwaamheid voor docenten in het hbo.

Toine heeft ruime ervaring in het onderwijs in pathologie, psychopathologie, medische ethiek, farmacolgie etc. Daarnaast geeft hij al ruim twintig jaar les in reanimatie. Hij is bij de Nederlandse Reanimatieraad European Resuscitation Council gecertificeerd Instructeur BLS, AED en PBLS en verzorgde bijscholing aan artsen op het terrein van reanimatie. Als docent auriculo was Toine verbonden aan de acupunctuuropleiding voor artsen die achtereenvolgens werd verzorgd door de Stichting NAAV Onderwijs en de NAAV Research and Education Foundation. Bovendien organiseert hij zelf cursussen manuele technieken in de ooracupunctuur voor therapeuten en artsen.

Sinds 2008 is Toine als docent Medische Masiskennis (pathologie) verbonden aan de HVNA en sinds 2010 tevens aan de Shenzhou Open University of TCM te Amsterdam.

Toine is actief lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en heeft in nauwe samenwerking daarmee met succes het vervallen van de btw-vrijstelling voor medische consulten met acupunctuur juridisch aangevochten. Dit juridisch succes leidde er mede toe dat inmiddels ook consulten van niet-BIG-geregistreerde therapeuten (onder voorwaarden van opleiding op voldoende niveau) kunnen delen in de btw-vrijstelling, waardoor vriendelijke medische zorg voor patiënten financieel veel toegankelijker wordt dan voorheen.

Samen met collega Marianne de Neve-Annema en het secretariaat heeft Toine het voorwerk verricht op basis waarvan de opleiding Medische Basiskennis de benodigde CPION-accreditatie heeft verworven. Hij is ook de ontwikkelaar van de door cursisten hoog gewaardeerde cursus Update Medische Basiskennis.

In februari 2017 ontving Toine de Pruimenbloesemprijs.

www.natuurlijkbeter.com

Martien BrandsMartien Brands (anatomie/fysiologie)

Martien Brands is homeopathisch arts en heeft zich gespecialiseerd in homeopathie na als huisarts en voor Artsen zonder Grenzen de mogelijkheden en beperkingen van de allopathie te hebben ervaren. Hij introduceerde in Nederland de onderwijsmethode met Homeopaten zonder Grenzen en raakte betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Na zijn promotieonderzoek in 1998 werd hij gastdocent op de VU en in 2002 senior clinical lecturer homeopathie aan de universiteit van Liverpool. Van 2007 tot 2013 leidde hij het Centrum voor Integrale Zorg in Amsterdam. Sindsdien verricht hij homeopathisch onderzoek naar malaria en kanker en heeft hij een praktijk in het Therapeutisch Activiteiten Centrum Amsterdam. Hij is projectleider voor de ontwikkeling van een praktijkregistratie-database in de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde), sinds 2014 secretaris van het onderzoeksnetwerk GIRI (vooral onderzoekers in fundamenteel onderzoek) en sinds 2012 verbonden aan de HVNA als docent Medische Basiskennis en medische nascholingen.

www.integralezorg.nl/therapeuten-coaches-amsterdam-noord/homeopathie-amsterdam-noord-dr-martien-brands